Col·laboracions

A banda d’oferir solucions i serveis, la voluntat de Go Books! és poder establir
relacions de col·laboració estable amb altres empreses i institucions
amb les quals tinguem objectius comuns o complementaris i hi compartim
alguns valors essencials.

Busquem crear marcs de treball compartits on cadascuna de les parts aporti les
seves fortaleses, coneixement i experiència, de tal manera que s’esdevinguin
col·laboracions de llarga durada que ens permetin sumar esforços per assolir
resultats que per separat no es podrien aconseguir.

UTAE – St. Joan de Déu

Go Books! treballa conjuntament amb l’equip de professionals de la Unitat de trastorns de l’aprenentatge escolar (UTAE) de l’Hospital de St. Joan de Déu, per donar una nova forma als materials didàctics i educatius que fan servir, de tal manera que puguin ser utilitzats en molts altres centres.


Si sou un centre educatiu i voleu rebre
més informació sobre aquests materials,
i la manera d’adquirir-los, feu clic aquí.
Si teniu materials propis, i us agradaria
comptar amb la nostra col·laboració com a
editors especialitzats, feu clic aquí.

Contacta amb nosaltres si…

editorial-verd

… sou una editorial i
voleu que us ajudem a
crear plans lectors a
partir del vostre
catàleg, o a enriquir els
vostres llibres amb
material extra.

propis-verd

… teniu materials
propis, i us agradaria
comptar amb la nostra
col·laboració com a
editors especialitzats.

escola-verd

… sou una escola, o
un centre educatiu i
de lleure, i voleu que
us ajudem a preparar
activitats de
dinamització de la
lectura o rebre més
informació sobre
aquests materials, i la
manera d’adquirir-los.

empresa-verd

… sou una empresa o
institució,
i us agradaria comptar
amb la nostra
col·laboració com a
editors especialitzats.